Dag van de Chemische Veiligheid

Donderdag 20 juni 2019

De Broodfabriek, Rijswijk (ZH)

Sessies


Sessierondes 1, 2 en 3

De sessies die we aanbieden, komen in alle sessierondes terug. U kiest dus in totaal 3 sessies die u wilt volgt.
 

 

Sessie 1 - Omgevingsveiligheid
In elke milieuvergunning worden eisen gesteld aan opslag van gevaarlijke stoffen, meestal gebaseerd op PGS-richtlijnen. Zelfs voor deskundigen is het lezen, interpreteren en toepassen van deze eisen niet altijd eenvoudig. Tijdens deze sessie krijgt u handvatten die u helpen bij het zelf afhandelen en eventueel het doelgericht advies geven rond deze onderwerpen. 

 

Sessie 2 - Weknemersveiligheid
In de verschillende PGS-richtlijnen zijn verschillenden zaken vastgelegd over veilig werken in de productie of met het opslaan of vervoeren van gevaarlijke stoffen. Maar hoe vertaal je deze richtlijnen naar de werkvloer, hoe moet men zorg dragen voor een goede administratieve afhandeling of hoe moet men handelen bij calamiteiten (brand, lekkage, ongevallen)? Tijdens deze sessie zullen we tips en trick meegeven over hoe je dit moet aanpakken en hoe je dit kan monitoren.

 

Sessie 3 -  Brandveiligheid 
Tijdens deze sessie zullen we een bredere blik te geven op ‘brandveiligheid’ wanneer je een gebouw ontwerpt in de omgeving van een route gevaarlijke stoffen of wanneer in het gebouw een opslag met gevaarlijke stoffen is gepland. In deze masterclass wordt de risiconormering voor externe veiligheid toegelicht en de hoofdlijnen van de wetgeving. Daarnaast ga je je middels casuïstiek verdiepen in een aantal bouwplannen, waarin externe veiligheid een rol kan spelen.

 

Sessie 4 - Aansprakelijkheid en Santierecht
Het opleggen van een boete of een sanctie is al lang niet meer voorbehouden aan de strafrechter; ook inspecties of bestuurders krijgen die rol. Dit heeft enorme gevolgen voor ondernemers. Bij een controle door een toezichthouder op naleving van de regels, is eenieder verplicht om inlichtingen te verschaffen. Maar zodra de toezichthouder een overtreding heeft vastgesteld, dan zet hij de pet van de bijzondere opsporingsambtenaar (BOA) op en mag de ondernemer zich beroepen op zwijgrecht. In de praktijk is dat een lastig probleem. Tijdens deze sessie zullen de heren van Alex Advocaten u voorzien van allerhande tips en tricks.

 

Sessie 5 - Certificering van PGS Locaties
De overheid eist een inspectiecertificaat op basis van het Inspectieschema Brandbeveiliging van het Centrum voor Criminaliteit en Veiligheid (het CCV). Het inspectieschema voor opslag van gevaarlijke stoffen bestaat uit twee schema’s: Een schema voor inspectie van het uitgangspuntendocument en een schema voor inspectie op locatie. Hoe pakt u de certificering aan, wat zijn  de uitzondering, wat al u een ‘nee’ krijgt? Tijdens deze sessie voorzien we u van allerhande tips.