Dag van de Chemische Veiligheid

Sessies


Sessierondes 1, 2 en 3

De sessies die we aanbieden, komen in alle sessierondes terug. U kiest dus in totaal 3 sessies die u wilt volgt.
 

 

Sessie 1 - Omgevingsveiligheid: Omgevingsrisico’s beter beheerst met PGS-nieuwe stijl?
Het ontwerpen, bouwen en gebruiken van brandstof- en/of chemicaliën opslaginstallaties is in Nederland voor de gebruiker geregeld in de richtlijnen Publicatiereeksgevaarlijke Stoffen (PGS) en voor installateurs in de BRL-K903.
Met de aankondiging van PGS-nieuwstijl moeten doelen worden vastgesteld en door middel van riscobenadering de maatregelen worden vastgelegd. In deze sessie worden deze consequenties voor gebruiker en installateur uitgelegd en gediscussieerd over de voor- en nadelen van deze nieuwe benadering.

René Ubbink, Cert. HVK, U&D Industrial Safety B.V

 

Sessie 2 - Werknemersveiligheid
In de verschillende PGS-richtlijnen zijn verschillenden zaken vastgelegd over veilig werken in de productie of met het opslaan of vervoeren van gevaarlijke stoffen. Maar hoe vertaal je deze richtlijnen naar de werkvloer, hoe moet men zorg dragen voor een goede administratieve afhandeling of hoe moet men handelen bij calamiteiten (brand, lekkage, ongevallen)? Tijdens deze sessie zullen we tips en trick meegeven over hoe je dit moet aanpakken en hoe je dit kan monitoren.

Stefan Bunte, Gedragveiligheidskundige/Oprichter, BAAT Veiligheid

 

Sessie 4 - Aansprakelijkheid en Santierecht: van handhaving tot opsporing
Het opleggen van een sanctie, waaronder een boete,  is al lang niet meer voorbehouden aan de strafrechter. Ook inspecties of bestuurders hebben die bevoegdheid. Dit heeft vergaande gevolgen voor ondernemers. Bij een controle door een toezichthouder op naleving van de regels, is eenieder verplicht om inlichtingen te verschaffen. Maar zodra de toezichthouder een overtreding heeft vastgesteld, zet hij de pet van de bijzondere opsporingsambtenaar (BOA) op en mag de ondernemer zich beroepen op zwijgrecht. In de praktijk is dat een lastig probleem.

En stel dat er een overtreding wordt geconstateerd: hoe gaat het dan verder? Is het bijvoorbeeld handig om van uw zwijgrecht gebruik te maken, en hoe moet u uw medewerkers instrueren? Tijdens deze sessie zullen de heren van ALEX advocaten u voorzien van allerhande tips en tricks.

 

Sessie 5 - Hoe u altijd de juiste vertaalslag maakt van PGS-richtlijnen

Met de verschillende PGS richtlijnen beschikken we over een goed instrument om de risico’s voor omgevings- en brandveiligheid en de veiligheid van medewerkers te beheersen.Iedere arbo professional staat voor de uitdaging om de vele teksten uit deze richtlijnen te vertalen naar een pragmatische aanpak waarbij veiligheid voorop staat.Dit betekent dat de gedestilleerde informatie naadloos moet aansluiten op de dagelijkse activiteiten op de werkvloer. Henk Zeegelaar is specialist in het vertalen van informatievraagstukken naar praktische oplossingen en zal aan de hand 5 principes aantonen hoe u altijd de juiste vertaalslag maakt

Henk Zegelaar, QSHE IT Advisor 4Qualis