Dag van de Chemische Veiligheid

Programma

donderdag 20 juni 2019

09:30

 • Ontvangst met koffie & thee

10:15

10:30

 • PGS nieuwe stijl

  Tijdens deze lezing wordt u bijgepraat over de laatste stand van zaken rond de PGS nieuwe stijl en de ontwikkelingen van de PGS-en.

  Paula Bohlander - Programmanager, PGS-beheerorganisatie

11:00

 • Ochtendpauze

11:30

 • Sessieronde 1
  • Sessie 1.1. Omgevingsveiligheid: Omgevingsrisico’s beter beheerst met PGS-nieuwe stijl?
  • Sessie 1.2. Werknemersveiligheid
  • Sessie 1.4. Aansprakelijkheid en sanctierecht
  • Sessie 1.5. Hoe u altijd de juiste vertaalslag maakt van PGS-richtlijnen

12:30

 • Lunch

13:30

 • Juridische status van de PGS

  In veel Publicatiereeksen Gevaarlijk Stoffen (PGS) komen de onderwerpen omgevingsveiligheid (externe veiligheid), werknemersveiligheid (interne veiligheid) en brandveiligheid samen. Deze richtlijnen worden dan ook door verschillende overheden toegepast (o.a. omgevingsdiensten, I-SZW, Veiligheidsregio).

  Onderdelen van deze richtlijnen worden door omgevingsdiensten voorgeschreven in omgevingsvergunningen, voor zover het betreft de daarin genoemde ‘Best Beschikbare Technieken’. I-SZW legt PGS voorschriften op in de vorm van een ‘eis’ gebaseerd op de Arbeidsomstandighedenwet, voor zover daarin de ‘stand van de wetenschap en professionele dienstverlening’ is opgenomen. Het bevoegd gezag als bedoeld in het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (Brzo) stelt zich met regelmaat op het standpunt dat de zorgplicht uit het Brzo of de Wet milieubeheer is overtreden door een bedrijf wanneer deze zich niet houdt aan PGS voorschriften. Zo komt het ook voor dat bijvoorbeeld een PGS voorschrift niet wordt voorgeschreven in een omgevingsvergunning, maar wel op grond van een ‘eis’ wordt opgelegd.

  Het is niet altijd duidelijk wat de juridische status is van een PGS, welk bevoegd gezag PGS voorschriften mag voorschrijven en in hoeverre daarvan mag worden afgeweken (al dan niet op basis van gelijkwaardigheid). Momenteel wordt gewerkt aan de PGS ‘nieuwe stijl’ en is het de vraag wat dit betekent voor de toepassing van deze richtlijnen en de afwijkingsmogelijkheden.

  De advocaten van het team bestuurs- en strafrecht zijn betrokken bij veel zaken waarin deze (rechts)vragen centraal staan en zij zullen hun ervaringen en kennis met u delen, en u van praktische tips voorzien.

  Maayke Maas - Cooymans - advocaat en partner bij Ploum

14:00

 • Sessieronde 2
  • Sessie 2.1. Omgevingsveiligheid: Omgevingsrisico’s beter beheerst met PGS-nieuwe stijl?
  • Sessie 2.2. Werknemersveiligheid
  • Sessie 2.4. Aansprakelijkheid en sanctierecht
  • Sessie 2.5. Hoe u altijd de juiste vertaalslag maakt van PGS-richtlijnen

15:00

 • Middagpauze

15:30

 • Sessieronde 3
  • Sessie 3.1. Omgevingsveiligheid: Omgevingsrisico’s beter beheerst met PGS-nieuwe stijl?
  • Sessie 3.2. Werknemersveiligheid
  • Sessie 3.4. Aansprakelijkheid en sanctierecht
  • Sessie 3.5. Hoe u altijd de juiste vertaalslag maakt van PGS-richtlijnen

16:30

 • Afsluitende borrel